Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 • Czat dla przedsiębiorców - Kredyty ze wsparciem ze środków publicznych.

  W związku z rządowym programem ,,Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK'' pojawiła się możliwość łatwiejszego dostępu do finansowania. Czasopismo ,,Fundusze Europejskie'' zaprasza na czat internetowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem finansowym. Wezmą w nim udział eksperci Banku BPH oraz BGK.

   

   

  Data publikacji: 12-03-2014 10:36

 • Program Kapitał Ludzki wspiera osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

  W nawiązaniu do ostatnich informacji prasowych błędnie interpretujących dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji Programu Kapitał Ludzki (POKL), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia szersze informacje na temat rzeczywistych efektów realizacji tego programu. Dane z monitoringu oraz  zapisy sprawozdania z realizacji PO KL za I półrocze 2013 r. jednoznacznie wskazują że program wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (łącznie 62%).

  Data publikacji:

 • EFS – co dalej?

  Na co firmy mogą liczyć w ramach ESF w okresie 2014-2020.

  Europejski Fundusz Społeczny (EFS) dla firm przede wszystkim kojarzy się z dofinansowaniem szkoleń. Mniejsze podmioty, mikroprzedsiębiorstwa, zakładane w ostatnich latach dodatkowo mogły liczyć na bezzwrotne i zwrotne zastrzyki gotówki z tego funduszu. Celem ich miało być umożliwienie uruchomienia działalności i rozwinięcie skrzydeł w pierwszym, bardzo trudnym okresie funkcjonowania na rynku. Biorąc pod uwagę fakt przełomu dwóch okresów finansowych: 2007-2013 i 2014-20 jest to dobry moment na ocenę tego, co EFS zrobił dobrego, a jakie elementy jego polityki mogłyby ulec poprawieniu. 

   

   

  Data publikacji: 10-02-2014 13:03

 • Unia Europejska przeznaczy miliard złotych na wsparcie dla młodych na rynku pracy.

  W tej perspektywie finansowej w ciągu kolejnych sześciu lat do Polski mają spłynąć 252 mln euro na wsparcie dla młodych bezrobotnych. Fundusze te mają posłużyć zmniejszeniu luki między pracodawcami a absolwentami szkół, których kwalifikacje odbiegają od oczekiwań rynku. – Nie zbudujemy konkurencyjnej gospodarki na taniej sile roboczej– podkreśla Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

   

   

  Data publikacji: 27-01-2014 10:57

 • UE ułatwi firmom pozyskiwanie finansowania niezbędnego do inwestycji.

  Zmiany przepisów UE dotyczących wsparcia rządowego (tzw. pomocy państwa) stanowią odpowiedź na fakt, że od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. około jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw w Europie nie jest w stanie uzyskać funduszy potrzebnych, by móc się rozwijać. Rozwój nowo powstających firm nadal w dużej mierze uzależniony jest od tradycyjnych pożyczek bankowych, których na skutek kryzysu kredytowego banki udzielają mniej chętnie niż kiedyś.

  Data publikacji: 22-01-2014 08:49

 • Program Inteligentny Rozwój przyjęty przez rząd.

  Na następcę Programu Innowacyjna Gospodarka w latach 2014–2020 będzie przeznaczonych blisko 36 mld zł z Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej główną grupę wsparcia będą stanowili przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę biznesu z nauką.

   

   

   

  Data publikacji: 13-01-2014 09:16

 • Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020.

  Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.

   

   

   

  Data publikacji: 09-01-2014 08:36

 • Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG - I konkurs 2014 roku.

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

  Data publikacji: 07-01-2014 09:09

 • Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014.

  Rolą Przewodnika po programach priorytetowych jest prezentacja w skróconej formie oferty programowej NFOŚiGW na rok 2014. W Przewodniku opisano pokrótce zakres poszczególnych programów priorytetowych.

  Data publikacji: 20-12-2013 11:29

 • Europa wspiera przedsiębiorczych.

  Wszyscy, którzy podejmą inwestycje służące podniesieniu efektywności energetycznej lub ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko, mają szanse zyskać finansowe wsparcie z Unii Europejskiej. Nawet ćwierć miliona złotych bezzwrotnego grantu czeka na przedsiębiorców, którzy zdecydują się na specjalny kredyt inwestycyjny dla firm.

  Data publikacji: 20-12-2013 11:26

Szukaj na stronie

7.3 logo_1.png

logo_2.3.png

bowes.png

PZ_1.jpeg

Wsparcie w starcie_1.png