Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


RPO+OPO+EFRR+KIP.png

Projekt „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadry menadżerskiej oraz właścicieli firm w ramach projektu „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno

 

Szkolenia przeznaczone są dla firm z Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno działających na rynku powyżej 24 m-cy z branży budowlanej, drzewno-papierniczej w tym przemysł meblarski oraz rolno-spożywczej, które odbędą się w cyklu 5-ciu dwudniowych szkoleń na przełomie 09.2016 - 05.2017 o tematyce:

1. Organizacja – planowanie i zarządzanie strategiczne w firmie:

 • zbudowanie świadomości biznesowej,
 • schemat planowania strategicznego,
 • analiza otoczenia organizacji,
 • formułowanie misji, wizji i celów strategicznych,

2. Budowa tożsamości organizacji:

 • badanie zaangażowania, wartości,
 • kultury organizacji i stylu przywództwa,
 • zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz ich komunikacja w organizacji,
 • skuteczność osobista w obszarze współpracy,
 • usprawnienie działań organizacji podnoszących jej efektywność,

3. Zarządzanie procesami:

 • narzędzia budowania, analizowania i monitorowania procesów,
 • analiza i optymalizacja procesu,

4. Auto-motywacja i motywowania pracowników:

 • teorie, źródła i metody motywacji,
 • narzędzia motywacji w pracy,
 • motywowanie finansowe i niefinansowe,
 • etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji, a styl zarządzania,
 • wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji

5. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania:

 • wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i  kontrola.

 

Wynikiem udziału w szkoleniach będzie przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail:
 

Więcej informacji udziela Punkt Informacyjny przy Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości pod nr telefonu 774563260 w. 103.

 


Innowacyjny projekt  dla firm z trzech branż !!!

Powiat kluczborski poprzez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt, który pomoże przystępującym do niego firmom zwiększyć konkurencyjność na rynku. Jak? Poprzez audyt innowacyjności, giełdy kooperacyjne, pomoc w opracowaniu strategii działania, usługi doradcze i efektywne biznesowe szkolenia.

Do projektu mogą się zgłaszać firmy z sektora MŚP z Subregionu Północy Opolszczyzny, tj. z trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, które działają na rynku ponad dwa lata, w jednej z trzech kluczowych branż (według Regionalnej Strategii Innowacyjności do 2020 r.): budowlanej, drzewno – papierniczej, w tym meblarskiej, oraz rolno – spożywczej.

Trwa nabór do projektu. Zgłaszają się już pierwsze firmy. Zainteresowanych informujemy, że liczba zgłoszeń jest ograniczona. Warto więc pospieszyć się z decyzją.
 

W jaki sposób firmy mogą poprzez udział w projekcie zwiększyć konkurencyjność? 

Poprzez zdobycie konkretnych narzędzi i umiejętności, które pomogą usprawnić funkcjonowanie firmy, wskażą co wymaga korekty i nakreślą pożądany kierunek oraz poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami w ramach dedykowanych uczestnikom giełd korporacyjnych dla poszczególnych branż.
 

Projekt oferuje:

 • szkolenia menadżerskie, dla kadry zarządzającej w MŚP, takie które nauczą przedsiębiorców skutecznego zarządzania operacyjnego, zarządzania zespołami, czy zarządzania strategicznego, gwarantującego skuteczne tworzenie wizji firmy i konkretnych, mierzalnych, długoterminowych celów,

 • pomoc w opracowaniu strategii rozwoju dla firm objętych projektem,

 • coaching biznesowy dla przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie realizować cele biznesowe,realizowany zgodnie ze standardami międzynarodowej organizacji coachingowej (ICF),

 • usługi doradcze – księgowe i kadrowo - płacowe (tzw. mała księgowość) oraz prawne, w tym m.in. udzielanie opinii prawnych w bieżących sprawach firmy, pomoc przy tworzeniu czy opiniowaniu umów, konsultacje przy podpisywaniu zobowiązań, pomoc przy opracowaniu pism wymagających argumentacji prawnej, doradztwo dotyczące danych osobowych,

 • korzystanie z Punktu Informacyjnego działającego w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

 • audyty innowacyjności dla przedsiębiorstw, które chcą zmierzyć poziom innowacyjności firmy
  i kreatywności pracowników,

 • organizację giełd kooperacyjnych z trzech wymienionych wyżej kluczowych branż, które umożliwią wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów biznesowych, pozyskanie potencjalnych klientów, kontrahentów i partnerów do współpracy.
   

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Punkt Informacyjny w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

ul. Sienkiewicza 22 (I piętro), 46-200 Kluczbork

Tel. 77 456 32 60 wew. 103

@:

www.inkubatorkluczbork.pl

(czynny w dni robocze w godzinach 7:00-15.00)

    

Szukaj na stronie

logo_2.3.png

bowes.png

 

Wsparcie w starcie_1.pngAIP..png